InstruktørTeamet

Alle i lederteamet startet med kampsport på 80 og tidlig 90tallet. De driver alle profesjonelle kampsportsentre på fulltid. For å være en del av lederteamet i Team KI er påkrevd å ha dypdekunnskap i flere kampsportgrener og stilarter.
Grunnet dette har flere av instruktører fordypet seg og innehar Dangrader i mer enn 1 stilart.

All of the Team leaders started their martial arts training in the 80´s and early 90´s. Today they all run full-time professional martial arts centers. To be a team leader in Team KI  it is required to have in-depth knowledge of several martial arts disciplines and styles. Many people are happy with training martial arts, our Team leaders are required to study martial arts.
Due to this, several of the instructors have studied and hold Black belt in more than 1 style.