Kali Self Defence

Representant og hovedinstruktør Richard Haye

Kali Self Defence Feed-a4-cover-on-white
Kali Self Defence er bygget opp med innflytelse fra flere kampsportarter, men den er i hovedsak basert Filipinske og sørøst-asiatiske kampsport som Kali, Arnis, Eskrima. Det brukes også aspekter og treningsmetoder fra Karate, Muay Thai Boran, Krav Maga, Jiu Jitsu, Jeet Kune Do. Dette gjør at Kali Self Defence blir en allsidig og spennende kampsport å trene.
Hovedinstruktøren Richard Haye har studert kampsport i nesten 30 år og han er sertifisert i alle gjeldene kampsporter som brukes som supplement til KSD, i tillegg til å være utdannet lærer og motivasjonscoach.

“Feed your mind “
80 % av den kommunikasjonen som foregår i løpet av en dag, er med oss selv!
Ved å endre måten vi kommuniserer med oss selv på, vil vi endre kvaliteten på våre avgjørelser og hele vårt liv.
Det er ikke bare kroppen som skal trenes men også hodet, med dette endrer du også selvbildet og selvfølelsen.
Samtidig som du strever etter å ha så bra selvtillit at du vil unngå fysisk konfrontasjon så langt det er mulig.

“Protect your body”
I en kombinasjon av trening med tomme hender og våpen vil utøveren utvikle fart, koordinasjon, utholdenhet, styrke og reflekser som bygger opp under selvforsvar og kampferdigheter.
Soning, grep, bensveip og kast, metoder for å dytte, dra og fastholde, frigjøringer, selvforsvar på bakken.
Bruk av albuer, slag mot nerver/muskler og kontroll av motstanderen.
Sparketeknikkene er stort sett lave samt teknikker med knærne. Mye av sparketeknikkene kan ligne på thaiboxing eller kickboxing. Det som er spesiellt er fokuset på soning og at teknikkene skal kunne utføres uten å måtte varme opp eller å være spesiellt myk, noe som gjør at de lett kan brukes i en selvforvarsituasjon.

http://kalisefdefence.com