Sempai Team

Sempai er “Senior” , vi bruker det som i senior elev,  som har ansvar for elevene under ham. Sempai er første ledd i instruktørutdannelsen i Team Ki Norway.
For å få tittelen sempai må kandidaten ha minimum 1 Dan og holde eller assistere i klasser.

Oppføring etter kampsportsenter.1dan

TX Kampsportsenter

2.Dan

 • Charlotte Berg Andersen
 • Jonas Mikkelborg

1.Dan

 • Heidi Enberg

 

TS Kampsportsenter

1.Dan

 • Simon Vassbotten
 • Maike Sussmann
 • Fredrik Hoel

 

Sotra Kampsportsenter

2.Dan

1.Dan

 

Kristiansand Kampsportsenter

2.Dan

 • Helene Bjerke Fredheim

1.Dan

 • Ralph Pagano
 • Sophie Huitfeldt
 • Baard Kvamsø
 • Victor Munoz
 • Keith Lunde

 

 

Fight & Fitness

2.Dan

1.Dan