Sensei Team

For å bli vurdert til Senseitittel, må kandidaten ha minimum  3. Dan og instruere  regelmessig og bidra positivt til miljøet.
Senseitittel blir ikke tildelt automatisk ved 3. Dan graderering i Team Ki Norway .
Senseikanji_sensei

  • Erik Aarum
    Tx Kampsportsenter

  • Kristian Jøranson
    Kristiansand Kampsport Senter